Ακαδημαϊκή
Καινοτομία

Διαφοροποίηση του τρόπου διεξαγωγής των Θεματικών Ενοτήτων με ευέλικτο σύστημα εξαμήνων και συμμετοχή των ΣΕΠ στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ανάπτυξης υλικού.


Σύγχρονες
Λύσεις Εκπαίδευσης

Χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων και εργαλείων μάθησης για την παροχή γνώσης με γνώμονες τις ανάγκες των φοιτητών και τα σύγχρονα περιβάλλοντα εκπαίδευσης .


Ψηφιακό & Διαδραστικό Υλικό

Δημιουργία και παροχή του υλικού που κεντρίζει το ενδιαφέρον του φοιτητή και ενισχύει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων συνδυάζοντας τη μάθηση με το παιχνίδι.


Αρθρωτό,
ευέλικτο σύστημα

Αποσύνδεση από τον συμβατικό τρόπο παροχής υλικού αποκλειστικά με βιβλία και προσθήκη ατομικών ή ομαδικών δραστηριοτήτων με την παροχή του υλικού σε ψηφιακή μορφή

Καλώς ήρθατε στην Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό ΠανεπιστήμιοΝέα προγράμματα σπουδών