Συνάντηση μελών του ΜΠΣ “Ειδική Αγωγή”

Διημερίδα ΝΠΣ
14th July 2016
Συνάντηση μελών του ΜΠΣ “Χρόνια Γήρανση”
9th August 2016

Συνάντηση μελών του ΜΠΣ “Ειδική Αγωγή”

Στο πλαίσιο ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» πραγματοποιήθηκε 19-20 Ιουλίου συνάντηση εργασίας στον Βόλο, μεταξύ των μελών της ΟΝΕΠΣ, Π. Ευαγγελάκου και Ρ. Καλαντζή και του μέλους της Επιτροπής Ακαδημαϊκής Εποπτείας κας Σ. Τζιβινίκου, Επίκουρης Καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.