Συνάντηση μελών του ΜΠΣ “Χρόνια Γήρανση”

Συνάντηση μελών του ΜΠΣ “Ειδική Αγωγή”
9th August 2016
Επίσκεψη μελών ΟΝΕΠΣ στο Open UK
9th August 2016

Συνάντηση μελών του ΜΠΣ “Χρόνια Γήρανση”

Μέλη της ΟΝΕΠΣ του ΠΜΣ «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» πραγματοποίησαν συνάντηση στη Λάρισα τις 3-5 Αυγούστου με μέλη της Επιτροπής Ακαδημαϊκής Εποπτείας και συνεργάτες αυτών. Στόχος της επίσκεψης υπήρξε η δια ζώσης συνεργασία μεταξύ των μελών, η ανατροφοδότηση σχετικά με το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η διευθέτηση καίριων ζητημάτων του προγράμματος. Η υποδοχή από τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας ήταν πολύ θερμή και η συνεργασία ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική και παραγωγική.

xrg1xrg2