Επίσκεψη μελών ΟΝΕΠΣ στο Open UK

Συνάντηση μελών του ΜΠΣ “Χρόνια Γήρανση”
9th August 2016
Συνάντηση μελών του ΜΠΣ “Αθλητικές Σπουδές”
10th September 2016

Επίσκεψη μελών ΟΝΕΠΣ στο Open UK

Με αφορμή την απόφαση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου για την ανάπτυξη των νέων προγραμμάτων σπουδών μέλη της Ομάδας Νέων Προγραμμάτων Σπουδών επισκέφθηκαν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου (Open University, UK) με σκοπό τη διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξης άλλων επιτυχημένων Ανοικτών Πανεπιστημίων στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της ΟΝΕΠΣ επισκέφτηκαν και συζήτησαν με όλα τα τμήματα του πανεπιστημίου που ασχολούνται με την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών αποκτώντας γνώσεις και ιδέες για νέες προτάσεις βελτίωσης αντίστοιχων διαδικασιών.

Πιο συγκεκριμένα, επισκέφτηκαν τα παρακάτω τμήματα και τους υπευθύνους τους:

  • Patrick McAndrew, Director of Institute of Educational Technology,
  • Aviinash Boroowa, OU Analytic strategy
  • Simon Budgern, Head of Editorial Engagement
  • Chris Rook, Director Learning Technology Solution (LTS)
  • Ekkehard Thumm, Commissioner, LTS
  • Jim Ellis, Head of Technology Enhanced Learning (TEL), LTS
  • Ian Jenkins, Sub Unit Director, LTS
  • James Davies, Head of Editorial, LTS
  • Lizz Marr, Director of Centre for Inclusion and Collaborativie Partnerships
  • Library Services

Η τελευταία πράξη του επαγγελματικού – διερευνητικού ταξιδιού συνοδεύτηκε από πρόταση συνεργασίας για συγγραφή κοινής πρότασης HORISON2020 από τον Patrick McAndrew [Director, Institute of Educational Technology].

open_uk

Μέλη της ΟΝΕΠΣ με τους Ian Jenkins, Sub Unit Director, LTS και James Davies, Head of Editorial, LTS

openuk4

Mέλη της ΟΝΕΠΣ με τον Patrick McAndrew, Director of IET στο Creative Room του ΙΕΤ