Παρουσίαση του έργου της ΟΝΕΠΣ στο ΜΠΣ “Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας”

Συνάντηση μελών του ΜΠΣ “Αθλητικές Σπουδές”
10th September 2016
Συμμετοχή στο συνέδριο της EADTU
19th May 2017

Παρουσίαση του έργου της ΟΝΕΠΣ στο ΜΠΣ “Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας”

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7/1/2017 στο OTE Academy, (Διεύθυνση: Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι, 151 22) και στόχο είχε την ενημέρωση των μελών (Συντονιστές, ΣΕΠ) του ξενόγλωσσου ΜΠΣ «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας». Στη συνάντηση αυτή, αρχικά, παρουσιάστηκε εν συντομία η δομή, ο τρόπος λειτουργίας και εργασίας της ομάδας της ΟΝΕΠΣ. Εκτενώς, ασχοληθήκαμε με τη διάταξη των νέων ΜΠΣ, που διαμορφώνονται σε εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και συγκροτούνται από ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με εβδομαδιαίες διεπιδραστικές δραστηριότητες. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η αναδιαμόρφωση του εν λόγω προγράμματος σε εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού.