Συμμετοχή της ΟΝΕΠΣ σε συνάντηση κοινής ΕΠΣ για την αναδόμηση και επικαιροποίηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών: ΑΓΓ, ΓΑΛ, ΓΕΡ

Συμμετοχή στο συνέδριο της EADTU
19th May 2017
Συνάντηση ενημέρωσης για τα νέα ΜΠΣ
19th May 2017

Συμμετοχή της ΟΝΕΠΣ σε συνάντηση κοινής ΕΠΣ για την αναδόμηση και επικαιροποίηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών: ΑΓΓ, ΓΑΛ, ΓΕΡ

Στο πλαίσιο της αναδόμησης και επικαιροποίησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2017 κοινή συνάντηση στην Αθήνα με συμμετοχή του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων του ΕΑΠ, καθηγητή Γιώργο Ανδρουλάκη και μελών της Ομάδας Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΟΝΕΠΣ).
Αντικείμενο της συνάντησης και της συζήτησης ήταν ο σχεδιασμός των νέων μορφών στα τρία ΜΠΣ, καθώς και ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος και διαδικασιών προϋπολογισμού και συντελεστών.