Συμμετοχή στο συνέδριο της EADTU

Παρουσίαση του έργου της ΟΝΕΠΣ στο ΜΠΣ “Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας”
11th May 2017
Συμμετοχή της ΟΝΕΠΣ σε συνάντηση κοινής ΕΠΣ για την αναδόμηση και επικαιροποίηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών: ΑΓΓ, ΓΑΛ, ΓΕΡ
19th May 2017

Συμμετοχή στο συνέδριο της EADTU

Η Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών συμμετείχε στο συνέδριο της European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) , με θέμα “Enhancing European Higher Education; Opportunities and impact of new modes of teaching”, που πραγματοποιήθηκε 19 – 21 Οκτωβρίου 2016 στη Ρώμη.
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, κ. Γ. Ανδρουλάκης, παρευρέθηκε στην συνάντηση των πρυτάνεων, ενώ τι μέλος της ΟΝΕΠΣ κα. Ρ. Καλαντζή παρουσίασε την εργασία με τίτλο “ Changing the Gear:Adopting Inter – institutional Collaborative Course Development as the Policy for Distance Higher Education in Greece”.
Ακολουθεί η περίληψη της εργασίας ενώ μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την εργασία εδώ.
“The Hellenic Open University (HOU), the unique Greek State University that exclusively provides distance education in both undergraduate and postgraduate level, has started to adopt a strategic framework which aims to enhance distance higher education in Greece and provide new courses in collaboration with other Higher Education Institutions (HEIs). This policy emerges from the growing social and academic needs to: a) provide courses in high demand academic fields, b) facilitate students’ access to higher education, c) develop digital -based educational content, d) offer courses that take into account the current difficult economic situation, and e) reconstruct the HOU’s academic landscape. Towards this direction, the HOU initiated partnerships with universities, ministries and other social organizations in Greece, and formed a new dedicated Unit, the Digital Course D evelopment Team (DCDT), based in Patras, the host city of HOU’s headquarters. This Unit provides support to academic staff and Departments during the collaborative course development, and is responsible for all the necessary steps of module production, from design to delivery.
The human resources and infrastructure of the HOU are exploited and reinforced, in order to create cutting-edge, widespread and competitive distance courses. This paper, using ethnographic, qualitative methods, describes the ongoing collaborative course development project. Initially, the collaboration with other HEIs is critically presented, alongside the creation of the DCDT. In addition, the procedures and processes of the project evolved are outlined. Finally, tentative but generalizable conclusions are proposed, including initial results, problems confronted by the decision makers and the Unit, and actions taken to address them.”