Συνάντηση ενημέρωσης για τα νέα ΜΠΣ

Συμμετοχή της ΟΝΕΠΣ σε συνάντηση κοινής ΕΠΣ για την αναδόμηση και επικαιροποίηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών: ΑΓΓ, ΓΑΛ, ΓΕΡ
19th May 2017

Συνάντηση ενημέρωσης για τα νέα ΜΠΣ

Στο πλαίσιο ανάπτυξης τριών Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, τα μέλη της ΟΝΕΠΣ, κα Ευαγγελάκου Παναγιώτα, κα Καλαντζή Ροζαλία και κ. Τσάπαλος Βασίλειος, παρουσίασαν τη διαδικασία ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στο κτίριο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Αθήνα και συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, κ. Β. Καρδάσης, ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων, κ. Γ. Α νδρουλάκης και μέλη των Επίτροπων Ακαδημαϊκής Εποπτείας των εν λόγω ΜΠΣ.