Επιτροπές Ακαδημαϊκής Εποπτείας

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας

Οι Επιτροπές Ακαδημαϊκής Εποπτείας αποτελούνται από καθηγητές του ΕΑΠ και των πανεπιστημίων, που συνεργάζονται για τα κοινά διαπανεπιστημιακά προγράμματα, και είναι υπεύθυνες για την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού και το σχεδιασμό των μαθημάτων.


 • Βλαβιανού Αντιγόνη, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Μπάλτα Αθανασία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Πατερίδου Γεωργία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Τσακιρίδου Ελένη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Φωτόπουλος Νίκος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Βαμβακάς Βασίλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Πασχαλίδης Γρηγόρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Φραγκονικολόπουλος Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Papadopoulou Maria, University of Thessaly, Hellenic Open University Tutor
 • Skourtou Eleni, University of the Aegean, Hellenic Open University Tutor
 • Tsokalidou Roula, Aristotle University of Thessaloniki