Ανδρουλάκης Γιώργος

Aντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων


Πραγματοποίησε βασικές σπουδές γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1985 ως το 1989 και μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνιογλωσσολογία και τη διδακτική της γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Paris 7 από το 1990 ως το 1995, οπότε και ανακηρύχθηκε διδάκτορας. Υπήρξε υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης, του Ι.Κ.Υ. και των Ιδρυμάτων Ωνάση και Βαρδινογιάννη. Δίδαξε γλωσσολογία, κοινωνιογλωσσολογία και διδακτική της γλώσσας στα Πανεπιστήμια Paris 7, Caen, ΕΑΠ, Θεσσαλίας, Αιγαίου, Α.Π.Θ. Το 2016 εκλέχτηκε Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογία και οι εφαρμογές της στη διδακτική πράξη» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με το Ε.Α.Π. συνεργάζεται από το 1998 ως συγγραφέας διδακτικού υλικού, μέλος Σ.Ε.Π. και Συντονιστής. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, ενώ από τον Φεβρουάριο 2016 ορίστηκε Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται ιδιαίτερα σε ζητήματα επαφής γλωσσών σε μεταναστευτικές κοινότητες, στάσεων απέναντι στη γλώσσα και γλωσσικής πολιτικής, στην ανάλυση του λόγου, στη διδακτική της γλώσσας με βάση επικοινωνιακές δραστηριότητες και κοινωνικές εργασίες, καθώς και στην ανοικτή και εξ αποστάσεως γλωσσική εκπαίδευση. Υπήρξε υπεύθυνος πέντε ερευνητικών προγραμμάτων ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διδακτική της γλώσσας και άλλων έξι εθνικών προγραμμάτων με έμφαση στη γλωσσική εκπαίδευση των μεταναστών/-ριών. Έχει επίσης συμμετάσχει σε οχτώ άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και σε άλλα έντεκα εθνικά έργα, ως μέλος των ερευνητικών ομάδων. Έχει μετακληθεί επανειλημμένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης ως εμπειρογνώμονας και αξιολογητής γλωσσικών δράσεων και προγραμμάτων. Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας, το οποίο διευθύνει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2012. Έχει συγγράψει οχτώ βιβλία, εκ των οποίων τα πέντε είναι τόμοι διδακτικού υλικού του ΕΑΠ, στους τομείς της κοινωνιογλωσσολογίας, της διδακτικής της γλώσσας και της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας. Έχει επιμεληθεί έναν συλλογικό τόμο, αφιερωμένο στον καθηγητή Ναπολέοντα Μήτση, καθώς και τέσσερις τόμους με Πρακτικά συνεδρίων. Επίσης, στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται 18 άρθρα σε περιοδικά με κριτές, 15 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, 52 ανακοινώσεις δημοσιευμένες σε Πρακτικά γλωσσολογικών και επιστημονικά συναφών συνεδρίων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι οχτώ επιστημονικές αναφορές από ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα που ο κ. Ανδρουλάκης έχει συντονίσει. Είναι μέλος πολλών ερευνητικών δικτύων, συλλόγων, έχει συμμετάσχει σε πολλές επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων και είναι κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.