Χριστοπούλου Κατερίνα

Ομάδα Επιστημονικών Συμβούλων

Ειδική στης Σπουδές στη Δημοσιογραφία

2610 367961


Η Κατερίνα Χριστοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση στη γλωσσολογία, του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Προγράμματος “Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα”, με ειδίκευση στην γλωσσολογία. Είναι υποψήφια διδάκτωρ λεξικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών με ερευνητικά ενδιαφέροντα το λεξιλόγιο περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, τη μορφολογική, σημασιολογική και πραγματολογική ανάλυση της νέας ελληνικής. Έχει συμμετάσχει σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια. Εργάζεται στην ιδιωτική μέση εκπαίδευση, ενώ στο παρελθόν συμμετείχε σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Αυτή τη στιγμή είναι μέλος της ομάδας των νέων προγραμμάτων σπουδών (ΟΝΕΠΣ) για την ανάπτυξη ψηφιακού και εκπαιδευτικού υλικού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.