Δενδρινός Νίκος

Ομάδα Επιστημονικών Συμβούλων

Ειδικός στη Δημιουργική Γραφή

2610 3677958


Ο Νίκος Δενδρινός είναι απόφοιτος του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου εξειδικεύτηκε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και, πιο συγκεκριμένα, στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως εκπαιδευτής ενηλίκων με παιδιά στο γυμνάσιο και το λύκειο σε θέματα που αφορούν το διαδίκτυο καθώς και στην προχωρημένου επιπέδου χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (πρόγραμμα ‘γονείς.gr’ – 4DIM ΕΠΕ), ως διαχειριστής βάσεων δεδομένων – υπεύθυνος ψηφιοποίησης καταλόγων του βραβευμένου εστιατορίου «Σπονδή» και ως αναλυτής-προγραμματιστής του Γραφείου Έρευνας Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας).