Καλέμης Ιωάννης

Ομάδα Ψηφιακής Ολοκλήρωσης

2610 367712


O Ιωάννης Καλέμης είναι ερευνητής στην Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΟΝΕΠΣ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Aποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στα Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών, και η μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία είχε ως αντικείμενο τον διάχυτο υπολογισμό. Έχει εργαστεί στην εταιρία ADVANCED INFΟRMATICS LTD, παίρνοντας μέρος σε Ευρωπαϊκά Έργα τα οποία σχετίζονταν με την υλοποίηση real-time embedded συστημάτων και την ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων για έλεγχο, παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσής τους, καθώς και στην Ερευνητική Μονάδα 3 (DAISSy/ΕΜ3) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” (Ι.Τ.Υ.Ε.), όπου έχει δουλέψει ως Μηχανικός Λογισμικού και ως υπεύθυνος τεχνικής ομάδας σε έργα που σχετίζονται με τον διάχυτο υπολογισμό και την περιρρέουσα νοημοσύνη. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, όπου εργάζεται τα τελευταία χρόνια, είχε την ευθύνη συντονισμού και επίβλεψης της υλοποίησης του τεχνικού και τεχνολογικού αντικειμένου του Υποέργου 5 του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ), και συμμετείχε στα έργα LPMnage Sem@schools, Epoque και i-Care. Έχει πραγματοποιήσει 8 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και έχει 2 συμμετοχές σε κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων που σχετίζονται με τον διάχυτο υπολογισμό, την περιρρέουσα νοημοσύνη και τα μεσολογισμικά.