Καραχρήστος Χριστόφορος

Ομάδα Ψηφιακής Ολοκλήρωσης

2610 367740


Ο Χριστόφορος Καραχρήστος είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Σε αυτή θέση ασχολείται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων και υπηρεσιών εκπαιδευτικού περιεχομένου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι επίσης κάτοχος του MSc του συγκεκριμένου τμήματος με τίτλο "Ψηφιακές επικοινωνίες και Δίκτυα" καθώς και του MSc με τίτλο "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διδάξει για χρόνια στο τμήμα Αυτοματισμού (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος) καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.