Ομάδα Ψηφιακής Ολοκλήρωσης

2610 367737


Ο Ιωάννης Καραθανάσης είναι ερευνητής στην Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Υπολογιστικά Μαθηματικά – Πληροφορική στην Εκπαίδευση» με κατεύθυνση «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία είχε ως αντικείμενο τις «Εφαρμογές Κοινωνικού Λογισμικού στην Εκπαίδευση και την από Απόσταση Εκπαίδευση». Έχει εμπειρία πάνω από χίλιες ώρες διδασκαλίας ως εκπαιδευτής πληροφορικής σε προγράμματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης - γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ, ΙΔΕΚΕ, ΟΑΕΔ, ΣΔΕ), ενώ έχει διδακτική εμπειρία και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και διαθέτει πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Από το 2012 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και από το 2013 είναι μέλος του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ, όπου ασχολείται με την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης, καθώς και με την εφαρμογή μεθοδολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.