Κίτσιου Ρούλα

Ομάδα Επιστημονικών Συμβούλων

Ειδική στη Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες

2610 367959


Η Ρούλα Κίτσιου είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» (ΠΤΔΕ, ΠΘ) και διδάκτορας Κοινωνιογλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά το διάστημα 2010-2015 ήταν η κύρια ερευνητική και διοικητική βοηθός στο Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και της Πολυγλωσσίας (ΕΜΔΔΕΓΠ, ΠΤΔΕ, ΠΘ). Συνεργάζεται, επίσης, το τελευταίο έτος με το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Ηλικίας (ΠΘ). Στο πλαίσιο αυτό έχει εργαστεί σε διάφορα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με εστίαση στην εκπαίδευση και την ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ελληνική κοινωνία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την κοινωνιογλωσσολογία, την έρευνα και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και τη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας.