Κουνέλη Αγγελική

Ομάδα Ψηφιακής Ολοκλήρωσης

2610 367742


Η Αγγελική Κουνέλη είναι απόφοιτος του τμήματος “Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής” στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Επιστήμη και Τεχνολογίας των Υπολογιστών” στο ίδιο τμήμα. Εργάζεται από το 2011 στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας όπου έχει ασχοληθεί με την εφαρμογή χαρακτηριστικών του Σημασιολογικού Ιστού, και ειδικότερα των οντολογιών, στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και την πιστοποίηση και την ψηφιακή ολοκλήρωση του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.