Σιδέρης Δημήτρης

Ομάδα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης

2610 367748


Ο Δημήτρης Σιδέρης είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην “Ηλεκτρονική Μάθηση” (e-Learning) από το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως εκπαιδευτής ενηλίκων και ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Ποιότητας Λογισμικού, συμμετέχοντας σε ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο. Από τον Οκτώβρη του 2014 εργάζεται ως μέλος της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του ΕΑΠ, στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη εξ αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων με τη χρήση τεχνολογιών μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, την Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning) και τη χρήση Εικονικών Κόσμων στην Εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας πέντε (5) ερευνητικών άρθρων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων για τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.