Σπυροπούλου Ναταλία

Ομάδα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης

2610 367738


Η Ναταλία Σπυροπούλου κατέχει Δίπλωμα "Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων" (2010) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ηλεκτρονικής Μάθησης" (2012) από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της υπήρξε μέλος της Ερευνητικής ομάδας Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες για την Εκπαίδευση και τη Μάθηση (ΕΠΥΚ) και έχει συνεργαστεί με ερευνητικούς φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Από το 2013 είναι μέλος του εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ, στην εφαρμογή εκπαιδευτικών, μεθοδολογικών και τεχνολογικών καινοτομιών στην εκπαίδευση από απόσταση και στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι μέλος της Ελληνικής επιστημονικής ένωσης τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών στην εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και είναι συν-συγγραφέας σε περισσότερα από δέκα (10) επιστημονικά άρθρα στο πεδίο της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Εκπαίδευσης.