Τσάπαλος Βασίλης

Ομάδα Ψηφιακής Ολοκλήρωσης

2610 367741


Ο Τσάπαλος Βασίλειος είναι απόφοιτος του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων (Τ.Ε.Ι. Πάτρας). Συνεργάζεται με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από τον Μάρτιο του 2011. Οι δραστηριότητες του κατά τη διάρκεια αυτή σχετίζονται με την ανάπτυξη (συγγραφή προδιαγραφών, πιστοποίηση, τεχνική ολοκλήρωση) Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και τεχνική ολοκλήρωση για τα νέα προγράμματα σπουδών.