Τσίκνας Λάμπρος

Ομάδα Ψηφιακής Ολοκλήρωσης

2610 367957


O Λάμπρος Τσίκνας είναι ερευνητής στην Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ασχολείται με την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και τη διασφάλιση της ποιότητάς του. H προηγούμενη απασχόληση του στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ήταν στον Τομέα Πιστοποίησης του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Έχει πτυχίο ως Μηχανικός Ηλεκτρονικών υπολογιστών και Πληροφορικής. Ήταν μέλος του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου απασχολήθηκε σε διαχείριση έργων, συγγραφή προτάσεων για Ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών που αφορούσαν haptics και 3D μοντελοποίηση για το IST πρόγραμμα MUVII (MultiUser Virtual Interactive Interfaces). Ήταν επίσης υπεύθυνος της Beegital OE, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, συγγραφή προτάσεων για εθνικά έργα, τεχνική ανάλυση συστημάτων λογισμικού και ανάπτυξη ιστοσελίδων.