Νέα

19th May 2017

Συνάντηση ενημέρωσης για τα νέα ΜΠΣ

Στο πλαίσιο ανάπτυξης τριών Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, τα μέλη της ΟΝΕΠΣ, κα Ευαγγελάκου Παναγιώτα, κα Καλαντζή Ροζαλία και κ. Τσάπαλος Βασίλειος, παρουσίασαν τη διαδικασία ανάπτυξης […]
19th May 2017

Συμμετοχή της ΟΝΕΠΣ σε συνάντηση κοινής ΕΠΣ για την αναδόμηση και επικαιροποίηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών: ΑΓΓ, ΓΑΛ, ΓΕΡ

Στο πλαίσιο της αναδόμησης και επικαιροποίησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, Διδακτική της Γαλλικής ως […]
19th May 2017

Συμμετοχή στο συνέδριο της EADTU

Η Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών συμμετείχε στο συνέδριο της European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) , με θέμα “Enhancing European Higher Education; Opportunities and impact […]
11th May 2017

Παρουσίαση του έργου της ΟΝΕΠΣ στο ΜΠΣ “Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας”

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7/1/2017 στο OTE Academy, (Διεύθυνση: Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι, 151 22) και στόχο είχε την ενημέρωση των μελών (Συντονιστές, ΣΕΠ) […]